SCR99 Vietnam VIP Program- Best Online Casino VIP Promotions

  SCR99 VIP PROGRAM

  Please see below the perks of being an SCR99 VIP member.

  VIP GRADE

  BRONZE

  SILVER

  GOLD

  PLATINUM

  DIAMOND

  Lợi ích Cao cấp


  Người quản lí Quan hệ

  -

  -

  YES

  YES

  YES

  Nâng Cấp tiền thưởng

  500,000

  1,000,000

  2,000,000

  5,000,000

  10,000,000

  Tiền thưởng Sinh nhật

  1,000,000

  1,800,000

  2,800,000

  3,800,000

  4,800,000

  Tiền thưởng Cao cấp Hàng ngày

  YES

  YES

  YES

  YES

  YES

  Giảm giá Hàng ngày


  Sách thể thao

  0.60%

  0.70%

  0.80%

  0.90%

  1.0%

  Sòng bạc Trực tuyến

  0.50%

  0.60%

  0.70%

  0.80%

  1.0%

  Trò chơi

  0.60%

  0.70%

  0.80%

  0.90%

  1.0%

  Tiền thưởng hoàn trả tuần


  Sách thể Thao 

  5%

  7%

  8%

  9%

  10.0%

  Sòng bài Trực tuyến

  5%

  6%

  7%

  8%

  10.0%

  Trò chơi

  5%

  7%

  8%

  9%

  10.0%

  yêu cầu thành viên câu lạc bộ cao cấp


  Tổng số tiền gửi hàng tháng

  LIFETIME

  150,000,000

  300,000,000

  500,000,000

  1,000,000,000

  Yêu cầu nâng cấp cấp độ


  Số tiền gửi tối thiểu trong vòng 1 tháng

  125,000,000

  250,000,000

  500,000,000

  900,000,000

  2,000,000,000